രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ2023-24ല്‍ 2,20,000 ഫ്‌ളെക്‌സിബിള്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ഐഎസ്എഫ്സ്വർണവില പവന് വീണ്ടും 54,000 രൂപ കടന്നുവിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ട്രയൽ റണ്ണിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം; കേരള വികസന അധ്യായത്തില്‍ പുതിയ ഏടാണ് വിഴിഞ്ഞമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ഐ​ജി​എ​സ്ടി ഇ​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തിനിടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ന​ഷ്ടം 25,000 കോ​ടി

പിഎഫ്, ഇൻഷുറൻസ്, പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള പിഴ ചാർജ് കുറച്ച് ഇപിഎഫ്ഒ

ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട്, പെൻഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് വിഹിതം എന്നിവ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയോ കാലതാമസം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുടമകളുടെ പിഴ ചാർജ് കുറച്ച് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഇപിഎഫ്ഒ). നേരത്തെ തൊഴിലുടമകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ചാർജ് 25 ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുടിശ്ശിക പ്രതിമാസം 1 ശതമാനമോ പ്രതിവർഷം 12 ശതമാനമോ ആയി കുറച്ചു. ഇപിഎഫ്ഒയിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലുടമകൾക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ശനിയാഴ്ച ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീം (ഇപിഎസ്), എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (ഇപിഎഫ്) സ്കീം, എംപ്ലോയീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് എന്നീ മൂന്ന് സ്കീമുകളിലെ പ്രതിമാസ സംഭാവനയുടെ കുടിശ്ശികയ്ക്ക് തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപിഎഫ്ഒയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം (ഇഡിഎൽഐ) ഇത് പ്രതിവർഷം 1 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 12 ശതമാനം നിരക്കിൽ ഈടാക്കും.
ഇതുവരെ എത്ര രൂപയായിരുന്നു പിഴ?
ഇതുവരെ രണ്ട് മാസം വരെ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പ്രതിവർഷം 5 ശതമാനവും രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ളതിന് 10 ശതമാനവും നാല് മാസത്തിൽ താഴെയുമാണ് പിഴ. ഇതിനുപുറമെ, 4 മാസത്തിൽ കൂടുതലും 6 മാസത്തിൽ താഴെയും 15 ശതമാനം പിഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം, 6 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, പ്രതിവർഷം 25 ശതമാനം വരെ പിഴ ചുമത്തി. ഇപ്പോൾ പുതിയ പിഴ നിയമം വിജ്ഞാപനം വരുന്ന തീയതി മുതൽ ബാധകമാകും.
ഈ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച്, തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പിഴ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി. കൂടാതെ, 2 മാസമോ 4 മാസമോ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, പിഴ തുക എല്ലാ മാസവും 1 ശതമാനം എന്ന നിരക്കിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. തൊഴിലുടമയ്‌ക്കുള്ള പിഴ തുക ഇരട്ടിയിലധികം കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിലവിൽ എല്ലാ മാസവും 15-നോ അതിനുമുമ്പോ ഇപിഎഫ്ഒയിൽ മുൻ മാസത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് തൊഴിലുടമയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഏത് കാലതാമസവും ഡിഫോൾട്ടായി കണക്കാക്കുകയും പിഴ ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്യും.

X
Top