കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നികുതി ഇളവ് പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ആഭ്യന്തര എയര്‍ലൈന്‍ വിപണിബജറ്റിൽ ഇടത്തരക്കാർക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സൂചനകൾകൊല്ലം തീരത്തെ ഇന്ധന പര്യവേക്ഷണം ഡ്രില്ലിങ് ഘട്ടത്തിലേക്ക്വ​ധ​വ​നി​ൽ പുതിയ തുറമുഖത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

അറ്റാദായത്തിൽ 215 ശതമാനം വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഡിപിഎസ്‌സി

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തിൽ ഡിപിഎസ്‌സിയുടെ അറ്റ വിൽപ്പന 2021 മാർച്ചിലെ 140.20 കോടിയിൽ നിന്ന് 11.66 ശതമാനം ഉയർന്ന് 156.54 കോടി രൂപയായി. സമാനമായി, കമ്പനിയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം 215 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തി 10.19 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2021 മാർച്ചിൽ ഇത് 3.23 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ പലിശ, നികുതി, മൂല്യത്തകർച്ച, അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള വരുമാനം 125.5% കുറഞ്ഞ് 6.17 കോടി രൂപയായി.

കൂടാതെ, 2022 മാർച്ചിലെ ഡിപിഎസ്‌സിയുടെ ഇപിഎസ് 2021 മാർച്ചിലെ 0.02 രൂപയിൽ നിന്ന് 0.06 രൂപയായി വർധിച്ചു. ഡിപിഎസ്‌സിയുടെ ഓഹരികൾ 4 .53 ശതമാനത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ 12.30 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. റെയിൽവേ, വ്യവസായങ്ങൾ, ടൗൺഷിപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് ഡിപിഎസ്‌സി ലിമിറ്റഡ്.

X
Top