കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നികുതി ഇളവ് പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ആഭ്യന്തര എയര്‍ലൈന്‍ വിപണിബജറ്റിൽ ഇടത്തരക്കാർക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സൂചനകൾകൊല്ലം തീരത്തെ ഇന്ധന പര്യവേക്ഷണം ഡ്രില്ലിങ് ഘട്ടത്തിലേക്ക്വ​ധ​വ​നി​ൽ പുതിയ തുറമുഖത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

അറ്റാദായത്തിൽ 16 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഡിഎൽഎഫ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ അറ്റാദായം 16 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി 405.33 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞതായി റിയൽറ്റി പ്രമുഖരായ ഡിഎൽഎഫ് അറിയിച്ചു. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 480.94 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം. അതേപോലെ, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തവരുമാനം 1,906.59 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1,652.13 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഡിഎൽഎഫിന്റെ അറ്റാദായം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 1,093.61 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1,500.86 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കൂടാതെ, 2021-22 ലെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ 5,944.89 കോടിയിൽ നിന്ന് 6,137.85 കോടി രൂപയായി. പ്രാഥമികമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഡിഎൽഎഫ് ലിമിറ്റഡ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മുതൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ, നടപ്പാക്കൽ, നിർമാണം, വിപണനം തുടങ്ങി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

X
Top