വിദേശ വിനിമയ ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള ഏകീകൃത ബാങ്കിംഗ് കോഡ്:
പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം
മന:പൂര്‍വ്വം വരുത്തിയ വായ്പ കുടിശ്ശിക 88435 കോടി രൂപയായിആര്‍ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ നിയമനത്തിന് ധനമന്ത്രാലയം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുജനുവരിയില്‍ 51 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 1050 കോടി റീട്ടെയ്ല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പെയ്മന്റുകള്‍പെയ്മന്റ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ട്രവത്ക്കരിക്കണം – ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ്‌

അറ്റാദായത്തിൽ 16 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഡിഎൽഎഫ്

മുംബൈ: 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ അറ്റാദായം 16 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി 405.33 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞതായി റിയൽറ്റി പ്രമുഖരായ ഡിഎൽഎഫ് അറിയിച്ചു. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 480.94 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം. അതേപോലെ, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തവരുമാനം 1,906.59 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1,652.13 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഡിഎൽഎഫിന്റെ അറ്റാദായം 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 1,093.61 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1,500.86 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. കൂടാതെ, 2021-22 ലെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ 5,944.89 കോടിയിൽ നിന്ന് 6,137.85 കോടി രൂപയായി. പ്രാഥമികമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഡിഎൽഎഫ് ലിമിറ്റഡ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മുതൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ, നടപ്പാക്കൽ, നിർമാണം, വിപണനം തുടങ്ങി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

X
Top