കടമെടുപ്പ് പരിധി: കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനുമിടയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നുഭാരത് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വിപുലമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞെന്ന് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ ബിവിആ‍‍ർ സുബ്രഹ്മണ്യംഐടി മേഖലയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മാന്ദ്യംസെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻശക്തിയാകാൻ ഇന്ത്യ

120 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി ഡൽഹിവേരി

ഡൽഹി: 2022 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് കമ്പനിയായ ഡെൽഹിവെരി ഏകദേശം 120 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടം ഏകദേശം 1 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. അതേസമയം, അവലോകന കാലയളവിലെ മൊത്തം വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ കാലയളവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 1,032 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2,127 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റനഷ്ടം 143 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,011 രൂപയായപ്പോൾ മൊത്തം വരുമാനം 83 ശതമാനം വർധിച്ച് 7,038 കോടി രൂപയായി.
2021 ജൂലൈ 29 ലെ ഷെയർ പർച്ചേസ് കരാർ വഴി 1,521.6 കോടി രൂപയുടെ പരിഗണനയ്‌ക്ക് ആഭ്യന്തര റോഡ് ബിസിനസ്സ്, എയർ ബിസിനസ്സ് എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്‌പോട്ടൺ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 100 ശതമാനം ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുത്തതായി കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം സ്‌പോട്ടൺ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ഡെൽഹിവെറിയുടെ 100 ശതമാനം അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായി മാറിയിരുന്നു.

X
Top