2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

ബിഎൽഎസ് ഇന്റർനാഷണലിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ലഭിച്ചു

ഡൽഹി: കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രസിഡൻസി സോണിന് കീഴിലുള്ള 81 ഓഫീസുകളിൽ ഹാർഡ്‌വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനും പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ചതായി ബിഎൽഎസ് ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു. ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി തങ്ങൾ മനുഷ്യശേഷിയും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രസിഡൻസി സോണിലെ പിപിപി മോഡിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനും ഇ-ഗവേണൻസിനുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ് റവന്യൂവിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ലഭിച്ചതെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ കരാറിന് കീഴിൽ പ്രസിഡൻസി സോണിന് കീഴിലുള്ള 81 ഓഫീസുകൾക്കായി കമ്പനി ഹാർഡ്‌വെയർ വാങ്ങുകയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് പുറമെ, മനുഷ്യശക്തിയുടെ വിന്യാസം, മാനേജുമെന്റ്, മാനവശേഷിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും കമ്പനിക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക വിശദാംശങ്ങളൊന്നും കമ്പനി പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. 

X
Top