2047 ഓടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ജിഡിപിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഇന്ത്യാ റേറ്റിങ്സ്വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി: വിമാന യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുതിക്കുന്നുസ്വർണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 53,000 കടന്നുകേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 7000 കോടി കേന്ദ്രം കുറച്ചുഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡുമായി ആഗോള പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിർളസോഫ്റ്റ്

ഡൽഹി: സംരംഭങ്ങളെ അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന യാത്ര ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡുമായി ഒരു ആഗോള പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി അറിയിച്ച് ബിർളസോഫ്റ്റ്. മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സംയോജനത്തിലൂടെയും വിപുലീകരിച്ച ബിസിനസ് മൂല്യ ശൃംഖലയിലൂടെയും ക്ലൗഡ് പരിവർത്തനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ബിർളസോഫ്റ്റ്. കൂടാതെ, ബിർളസോഫ്റ്റ് അതിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യവസായ ലംബങ്ങളായ മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ലൈഫ് സയൻസസ്, ബിഎഫ്‌എസ്‌ഐ, എനർജി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്നിവയിലുടനീളം അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന യാത്രകളിൽ ഉപഭോക്താക്കളുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ സാങ്കേതിക ഓഫറുകളിലെ വൈദഗ്ധ്യം ബിർളസോഫ്റ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് വിവിധ ലംബങ്ങളിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ ക്ലൗഡ് മുൻഗണനകൾ വേഗത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ പ്രാപ്തരാക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ബിർളസോഫ്റ്റിന്റെ ഓഹരികൾ 2 ശതമാനത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ 324 രൂപയിലെത്തി.

X
Top