കടമെടുപ്പ് പരിധി: കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനുമിടയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നുഭാരത് ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വിപുലമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞെന്ന് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ ബിവിആ‍‍ർ സുബ്രഹ്മണ്യംഐടി മേഖലയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മാന്ദ്യംസെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻശക്തിയാകാൻ ഇന്ത്യ

5,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡക്ക് ബോർഡിൻറെ അനുമതി

മുംബൈ: 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലോംഗ് ടേം ബോണ്ടുകളും മറ്റ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളും വഴി 5,000 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും താങ്ങാനാവുന്ന ഭവനങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം തവണകളായി 5,000 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചതായി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ അതിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ ബോണ്ടുകൾ മുതിർന്നതും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമാണെന്നും, ഇത് ബാങ്കിന്റെ മൂലധനത്തിന്റെ ഭാഗമാകില്ലെന്നും ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൻഎസ്ഇയിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ഓഹരികൾ 0.50 ശതമാനം ഉയർന്ന് 100.55 രൂപയിലെത്തി.

X
Top