രാജ്യത്തെ വ്യാവസായികോത്പാദനം ജൂണില്‍ 12.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക പണപ്പെരുപ്പം 5 മാസത്തെ താഴ്ചയില്‍പൊതുമേഖല സ്വകാര്യവത്ക്കരണം നീണ്ടേക്കുംഇന്ത്യ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാകുംഅന്തര്‍ദ്ദേശീയ വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഇടിഞ്ഞു

5,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡക്ക് ബോർഡിൻറെ അനുമതി

മുംബൈ: 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലോംഗ് ടേം ബോണ്ടുകളും മറ്റ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളും വഴി 5,000 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും താങ്ങാനാവുന്ന ഭവനങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം തവണകളായി 5,000 കോടി രൂപ വരെ സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചതായി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ അതിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ ബോണ്ടുകൾ മുതിർന്നതും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമാണെന്നും, ഇത് ബാങ്കിന്റെ മൂലധനത്തിന്റെ ഭാഗമാകില്ലെന്നും ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൻഎസ്ഇയിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ഓഹരികൾ 0.50 ശതമാനം ഉയർന്ന് 100.55 രൂപയിലെത്തി.

X
Top