വജ്ര ഇറക്കുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നുനോമുറ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ അപ്‌ഗ്രേഡ്‌ ചെയ്‌തുഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയിൽ വർധനജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പി

ബജാജ് ഫിനാൻസിന് 2,781 കോടിയുടെ ലാഭം

മുംബൈ: എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ത്രൈമാസ ഏകീകൃത അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി ഉപഭോക്തൃ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ബജാജ് ഫിനാൻസ്. അറ്റ ​​പലിശ വരുമാനത്തിലെ (NII) ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയും കുറഞ്ഞ ലോൺ നഷ്ട വ്യവസ്ഥകളും ഈ നേട്ടത്തിലെത്താൻ കമ്പനിയെ സഹായിച്ചു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ത്രൈമാസത്തിലെ അറ്റാദായം മുൻവർഷത്തെ കാലയളവിലെ 1,481 കോടി രൂപയെ അപേക്ഷിച്ച് 88 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2,781 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. മാനേജ്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആസ്തികളിലെ (എയുഎം) ശക്തമായ വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വായ്പ ദാതാവിന്റെ എൻഐഐ 31 ശതമാനം വളർച്ച നേടി 7,001 കോടി രൂപയായി.

സെപ്തംബർ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ എയുഎം 31 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2.18 ട്രില്യൺ രൂപയായി. 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനി 6.76 ദശലക്ഷം ലോണുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കൂടാതെ ഈ കാലയളവിൽ ബജാജ് ഫിനാൻസ് 2.61 ദശലക്ഷം പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർത്തതോടെ അതിന്റെ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ 62.91 ദശലക്ഷമായി ഉയർന്നു.

മൊത്ത എൻപിഎകൾ 1.17 ശതമാനമായും അറ്റ ​​എൻപിഎ 0.44 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞതിനാൽ വായ്പ ദാതാവിന്റെ ആസ്തി നിലവാരം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു. അതേസമയം കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ 0.69 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 7,169.25 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

X
Top