15 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇന്ത്യഉള്ളി കയറ്റുമതി നിരോധനം മാർച്ച് 31 വരെ തുടരുംകേന്ദ്രവിഹിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു: ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ25 സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ കൂടി അനുവദിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ഡിസംബർ വിൽപ്പനയിൽ 16 ശതമാനം വർധന; ഇരുചക്രവാഹന വിൽപ്പനയിൽ 15 ശതമാനം വർധന

മുംബൈ: ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോ 2023 ഡിസംബറിൽ മൊത്തം 3,26,806 യൂണിറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, 2022 ഡിസംബറിൽ വിറ്റ 2,81,514 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 16% വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 28 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,48,583 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 1,90,919 യൂണിറ്റിലെത്തി (YoY). ഈ മാസത്തെ മൊത്തം കയറ്റുമതി 1,32,931 യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 2% ഉയർന്ന് 1,35,887 യൂണിറ്റിലെത്തി.

ഇരുചക്രവാഹന വിഭാഗത്തിൽ ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ മൊത്തവ്യാപാരം 2,47,052 യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 15% വർധിച്ച് 2,83,001 യൂണിറ്റായിരുന്നു.

ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ കമ്പനി 1,58,370 യൂണിറ്റ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ വിറ്റു, 1,25,553 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 26% വളർച്ച നേടി. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി 3% വർധിച്ച് 1,24,631 വാഹനങ്ങളായി.

2022 ഡിസംബറിലെ 34,462 യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 2023 ഡിസംബറിൽ ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ വാണിജ്യ വാഹന വിൽപ്പന 27% ഉയർന്ന് 43,805 യൂണിറ്റായി. ആഭ്യന്തര വിൽപ്പനയിൽ 41 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ 32,549 യൂണിറ്റുകളായിരുന്നു ഇത്. വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി പ്രതിവർഷം 2% കുറഞ്ഞ് 11,256 യൂണിറ്റായി.

2023ൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വിൽപ്പന 2022ലെ 30,68,129 യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 7 ശതമാനം വർധിച്ച് 32,82,357 യൂണിറ്റായി.

2022ൽ വിറ്റ 15,91,594 വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് 2023ൽ ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ആഭ്യന്തര മൊത്തവ്യാപാരം 29 ശതമാനം വർധിച്ച് 20,57,393 വാഹനങ്ങളായി. ഈ വർഷത്തെ കയറ്റുമതി 17 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 12,24,964 യൂണിറ്റായി.

ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ഓഹരി വില കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ 33 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു, അതേസമയം സ്റ്റോക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 86 ശതമാനത്തിലധികമാണ് ഉയർന്നത്.

X
Top