ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ആസ്ട്രസെനെക്ക ഫാർമ ബെംഗളൂരുവിലെ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം വിൽക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു

ബാംഗ്ലൂർ : ആഗോള ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെയും വിതരണ ശൃംഖലയുടെയും ഭാഗമായി ആസ്ട്രസെനെക്ക ഫാർമ ഇന്ത്യ ബെംഗളൂരുവിലെ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം വിൽക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു .

.ഇന്ത്യയിൽ നൂതന മരുന്നുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് രോഗ മേഖലകളിൽ നേതൃത്വം നൽകാനും രോഗികളുടെ ഫലങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അസ്ട്രസെനെക്ക ഫാർമ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു.”

ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാകുന്ന ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് കമ്പനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യമുണ്ട് .കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഉത്തരവാദിത്തം രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും തടസ്സമില്ലാത്ത മരുന്നുകളുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകയുമാണെന്ന് സ്ഥാപനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആസ്ട്രസെനെക്ക ഫാർമയുടെ ബെംഗളൂരിലുള്ള സ്ഥാപനം , ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയും നടത്തിപ്പും, സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും ഉൽപ്പന്നത്തിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് നിയന്ത്രണ മാനേജ്മെന്റും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒമ്പത് ആഗോള സൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്.

X
Top