ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ, വജ്ര കയറ്റുമതിയിൽ ഇടിവ്ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യ വിൻഡ്ഫാൾ നികുതി വർധിപ്പിച്ചുഐടി രംഗത്ത് അരലക്ഷത്തോളം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നുഅടുത്ത 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എസി വിൽപന ഇരട്ടിയായേക്കും

ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ 29 മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: ഡിസംബറില് കുടിശ്ശികയായ ക്ഷേമപെന്ഷന് ബുധനാഴ്ച മുതല് നല്കുമെന്ന് ധനവകുപ്പ്. മേയ് മാസത്തേത് ഉള്പ്പെടെ ഇനി അഞ്ചുമാസം കുടിശ്ശികയുണ്ട്.

48.7 ലക്ഷം പേര്ക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷാപെന്ഷനും 5.9 ലക്ഷംപേര്ക്ക് ക്ഷേമനിധി ബോര്ഡ് പെന്ഷനുമായി 1600 രൂപവീതം ലഭിക്കും. ഇതിനായി 830 കോടിരൂപ അനുവദിച്ചു.

കേരളത്തിന് ഡിസംബര് വരെ 18,283 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതില് 3500 കോടി രൂപ ചൊവ്വാഴ്ച എടുക്കും.

ഇത് കിട്ടുന്നതോടെ ക്ഷേമപെന്ഷന് കമ്പനിക്ക് സര്ക്കാര് പണം നല്കും.

X
Top