ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഐഎംഎഫ്ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ, വജ്ര കയറ്റുമതിയിൽ ഇടിവ്ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യ വിൻഡ്ഫാൾ നികുതി വർധിപ്പിച്ചുഐടി രംഗത്ത് അരലക്ഷത്തോളം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നുഅടുത്ത 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എസി വിൽപന ഇരട്ടിയായേക്കും

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 343 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലേലത്തുകയുമായി പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

ൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനിയായ പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും അതിൻ്റെ സംയുക്ത സംരംഭ പങ്കാളിയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 342.76 കോടി രൂപയുടെ വാട്ടർ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലേലത്തുക സമർപ്പിച്ചു. 24 മാസം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പ്രസ്തുത പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്താണ്, പദ്ധതി ഒരു സംയുക്ത സംരംഭത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്, അതിൽ പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ വിഹിതം 35 ശതമാനമാണ്.

കമ്പനിയുടെ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിൽ, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്, 342.76 കോടി രൂപയുടെ കരാറിന് പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും അതിൻ്റെ ജെവി പാർട്ണറും ‘എൽ 1’ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഘടകഭാഗങ്ങൾ, അനുബന്ധ ജോലികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ജിഗാവോൺ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വെള്ളം ലിഫ്റ്റിംഗ് ക്രമീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഫയലിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സംഭരണം, നിർമ്മാണ സ്ഥാപനം ജലവൈദ്യുത, ​​അണക്കെട്ട് പദ്ധതികൾക്കായുള്ള തുരങ്ക പദ്ധതികളിലും ഭൂഗർഭ ജോലികളിലും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ്.

X
Top