ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം 7ന്ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് നിലനിർത്തി എസ് ആൻഡ് പിനഗരവീടുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി വായ്പാ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നുവിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കടപ്പത്ര വിപണിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നുഇന്ത്യൻ സ്മാര്‍ട്ട്ടിവി വിപണി കുതിക്കുന്നു

പരാഗ് മിൽക്ക് ഫുഡ്‌സിന്റെ മൊത്ത വിൽപ്പനയിൽ 29.45 ശതമാനം വർദ്ധനവ്

ഡൽഹി: 2022 മാർച്ച് പാദത്തിൽ 29.45 ശതമാനം വർദ്ധനവോടെ 562.27 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ വിൽപ്പന നടത്തി പരാഗ് മിൽക്ക് ഫുഡ്സ്. 2021 മാർച്ച് പാദത്തിലെ കമ്പനിയുടെ അറ്റ വിൽപ്പന 434.35 കോടി രൂപയായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റ നഷ്ടം രൂപ 2021 മാർച്ചിലെ 591.79 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 6036.96 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 9.64 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ പലിശ, നികുതികൾ, മൂല്യത്തകർച്ച, അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള വരുമാനം നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇത് 2022 മാർച്ചിൽ 25.26 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച പരാഗ് മിൽക്ക് ഫുഡ് ഓഹരികൾ 1.90 ശതമാനം ഉയർന്ന് 69.55 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, വിതരണം, കയറ്റുമതി എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് പരാഗ് മിൽക്ക് ഫുഡ്സ് ലിമിറ്റഡ്. ഡബിൾ ടോൺഡ്, സ്‌കിം മിൽക്ക് പൗഡർ, ഹോൾ മിൽക്ക് പൗഡർ, നെയ്യ്, വെണ്ണ, വെണ്ണ എണ്ണകൾ, തൈര്, ഡയറി വൈറ്റനറുകൾ, അൺഹൈഡ്രസ് മിൽക്ക് ഫാറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പനി അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, കാറ്ററർമാർ എന്നിവരിലേക്കും അതുപോലെ റീട്ടെയിലർമാരുടെ ഒരു ശൃംഖല വഴിയും ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിപണനം ചെയ്യുന്നു. 

X
Top