കിരിത് പാരിഖ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ; വാതക വില ഏപ്രില്‍ 01 മുതൽ കുറയും25 ബേസിസ് പോയിന്റ് നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനവിന് ആര്‍ബിഐ തയ്യാറാകും – റോയിട്ടേഴ്‌സ് പോള്‍രാജ്യത്ത് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഇടിവ്വിദേശ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി സെബിഡെബ്റ്റ് ഫണ്ടുകള്‍ക്ക് നികുതി: ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപം വര്‍ധിക്കും

874 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ഓർഡറുകൾ നേടി ജെഎംസി പ്രോജക്ട്സ്

മുംബൈ: 874 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ഓർഡറുകൾ നേടി ജെഎംസി പ്രോജക്ട്‌സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്. പുതിയ ഓർഡറുകളിൽ ആദ്യത്തേത് കാൺപൂർ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ എലിവേറ്റഡ് വയഡക്ടിന്റെയും അഞ്ച് എലിവേറ്റഡ് സ്റ്റേഷനുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനുള്ളതാണ്, ഈ ഓർഡറിന്റെ മൂല്യം 459 കോടി രൂപയാണ്. അതേസമയം കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ ഇന്ത്യയിൽ 415 കോടി രൂപയുടെ ഡാറ്റാ സെന്റർ, ബി ആൻഡ് എഫ് പ്രോജക്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിവിൽ വർക്കുകൾക്കുള്ളതാണ്

ഈ പുതിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചതോടെ ബുധനാഴ്ച കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ 3.39 ശതമാനത്തിന്റെ നേട്ടത്തിൽ 2.80 രൂപയിലെത്തി. ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ജെഎംസി പ്രോജക്ട്സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പവർ പ്ലാന്റ് പ്രോജക്ടുകൾ, വാണിജ്യ, റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള സിവിൽ, ഘടനാപരമായ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ കമ്പനി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

X
Top