ഡിസംബര്‍ വരെ 21,253 കോടി കടമെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതിതൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ഉത്പന്നമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് ആര്‍ബിഐയുടെ ലാഭവീതം 2.11 ലക്ഷം കോടിഎണ്ണവിലയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ട് പാതിയാക്കി കുറച്ച് റഷ്യ

ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐടി കമ്പനി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓഹരിയൊന്നിന് 8 രൂപ അവസാന ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കയാണ് സ്‌മോള്‍ക്യാപ് ഐടി കമ്പനിയായ കെസ്ലോവ്‌സ് ഇന്ത്യ. വര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗ് അനുമതിയോടെ ലാഭവിഹിതം വിതരണം ചെയ്യും.

മാര്‍ച്ചിലവസാനിച്ച പാദത്തില്‍ 23 കോടി രൂപ വരുമാനമാണ് കമ്പനി നേടിയത്. മുന്‍വര്‍ഷത്തെ സമാന പാദത്തില്‍ 14 കോടി രൂപയായിരുന്നു വരുമാനം. 7.3 കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടാനും സാധിച്ചു.

മറ്റൊരു ഐടി കമ്പനിയായ പേര്‍സിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റംസ് 12 രൂപ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരിയില്‍ കമ്പനി 28 രൂപ ലാഭവിഹിതം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതോടെ മൊത്തം സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ ലാഭവിഹിതം 50 രൂപയായി.

X
Top