ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ കമ്പനി കേന്ദ്രികൃത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം 597.94 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേവന കയറ്റുമതി 10.8 ശതമാനം ഉയർന്നു1.1 ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധക്കരാറിന് അനുമതിനവംബറിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ഈ വർഷം രാജ്യത്തെ 10 സമ്പന്നരുടെ ആസ്തിയിൽ വന്ന മാറ്റമെന്ത്?

മുകേഷ് അംബാനി മുതൽ ഗൗതം അദാനി വരെ 2023ൽ രാജ്യത്തെ സമ്പന്നരുടെ ആസ്തി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? 2024 ആരംഭിക്കാൻ ആറാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ടോപ് 10 സമ്പന്നരുടെ ആസ്തി പരിശോധിക്കാം.

1) മുകേഷ് അംബാനി റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമ, ആസ്തി – 92 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ. ആസ്തിയിൽ ഈ വർഷം 983 ദശലക്ഷം ഡോളർ വർദ്ധിച്ചു.

2) ഗൗതം അദാനി- അദാനി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഉടമ. ആസ്തി – 68 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ 59.7 ബില്യൺ ഡോളറായേക്കും.

3) ശിവ് നാടാർ- ആസ്തി – എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്‌നോളജിയുടെ ഉടമ. ആസ്തി 29.3 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ. ഈ വർഷം 5.29 ബില്യൺ ഡോളർ വർധിച്ചേക്കും.

4) സാവിത്രി ജിൻഡാൽ; ജിൻഡാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികയായ വനിത. ആസ്തി – 24 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ. ഈ വർഷം 4.05 ബില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിക്കും.

5) രാധാകിഷൻ ദമാനി – ഡി-മാർട്ട് സ്ഥാപകൻ. ആസ്തി – 23 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ. ഈ വർഷം 1.20 ബില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിക്കും.

6) സൈറസ് പൂനവല്ല- ‘വാക്സിൻ കിംഗ്’ എന്നാണ് സൈറസ് പൂനാവാല അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ ‘സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ കോവിഷീൽഡ് വാക്‌സിൻ നിർമ്മിച്ചു. ആസ്തി – 20.7 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ. ഈ വർഷം 2.24 ബില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിക്കും.

7) ഹിന്ദുജ കുടുംബം; 20 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ

8) ദിലീപ് ഷാംഗ്‌വി – സൺ ഫാർമയുടെ സ്ഥാപകൻ ആസ്തി – 19 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ. ഈ വർഷം 3.94 ബില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിക്കും.

9) കുമാർ ബിർള – ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ. ആസ്തി – 17.5 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ

10) ഷാപൂർ മിസ്ത്രി കുടുംബം; ആസ്തി – 16.9 ബില്യൺ ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ. ഈ വർഷം 3.78 ബില്യൺ ഡോളർ വർധിച്ചേക്കും.

X
Top