രാജ്യത്തെ വ്യാവസായികോത്പാദനം ജൂണില്‍ 12.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക പണപ്പെരുപ്പം 5 മാസത്തെ താഴ്ചയില്‍പൊതുമേഖല സ്വകാര്യവത്ക്കരണം നീണ്ടേക്കുംഇന്ത്യ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാകുംഅന്തര്‍ദ്ദേശീയ വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഇടിഞ്ഞു

3,283 കോടി രൂപയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം നേടി എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്‌നോളജീസ്

ന്യൂഡൽഹി: എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്‌നോളജീസിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം ജൂൺ പാദത്തിൽ 2.4 ശതമാനം വർധിച്ച് 3,283 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ 3,205 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം. സമാനമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 20,068 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 16.92 ശതമാനം ഉയർന്ന് 23,464 കോടി രൂപയായി. പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി, കമ്പനി അതിന്റെ സ്ഥിരമായ കറൻസി വരുമാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം 12-14 ശതമാനം ശ്രേണിയിൽ നിലനിർത്തി. കൂടാതെ മാർച്ച് പാദത്തിലെ 18 ശതമാനവും മുൻ വർഷത്തെ പാദത്തിലെ 19.6 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂൺ പാദത്തിലെ എബിഐടിഡിഎ മാർജിൻ 17 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

പുതിയ ഇടപാട് വിജയങ്ങൾ ഈ പാദത്തിൽ 23.4 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2,054 മില്യൺ ഡോളറാണെന്ന് എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്‌ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ, സർവീസസിന്റെ മൊത്തം കരാർ മൂല്യം (TCV) 1,950 മില്യൺ ഡോളറാണ്, ഇതിൽ ഏഴ് വലിയ ഡീൽ വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതേ കാലയളവിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ടിസിവി 104 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ്, അതിൽ ഒമ്പത് നെറ്റ് ഡീൽ വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് അതിന്റെ മൂലധന വിഹിത നയത്തിന് അനുസൃതമായി ഒരു ഓഹരിക്ക് 10 രൂപ ലാഭവിഹിതം അംഗീകരിച്ചു. 

X
Top