ഡിജിറ്റല്‍ രൂപ വിപ്ലവകരമെന്ന് എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകള്‍ക്കായി നാല് തല നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐനിരക്ക് വര്‍ധന: തോത് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അസോചംസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് ശേഷി പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രംജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ഹാവെൽസ് ഇന്ത്യയുടെ ലാഭം 38% ഇടിഞ്ഞ് 187 കോടിയായി

മുംബൈ: 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഹാവെൽസ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റ വിൽപ്പന 14 ശതമാനം വർധിച്ച് 3,668.94 കോടി രൂപയായിട്ടും അറ്റാദായം 38 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 186.87 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഹാവെൽസ് ഇന്ത്യ ഓഹരി 2.97 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,211.30 രൂപയിലെത്തി.

കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ചെലവുകൾ 3,460.78 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. അവലോകന കാലയളവിൽ ഇബിഐടിഡിഎ 35% ഇടിഞ്ഞ് 287 കോടി രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇബിഐടിഡിഎ മാർജിൻ 7.8 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു.

സ്ഥിരതയുള്ളതാണെങ്കിലും ഉപഭോക്തൃ വികാരം അൽപ്പം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് ഹാവെൽസ് പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള വരുമാനം നോക്കിയാൽ, സ്വിച്ച് ഗിയർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 488 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നപ്പോൾ കേബിൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 1,359 കോടി രൂപയായി. ലൈറ്റിംഗിൽ നിന്നും ഫിക്‌ചറുകളിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ടാം പാദ വരുമാനം 397 കോടിയാണ്.

അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് (ഇസിഡി) വരുമാനം 6.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് 774 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. ഹാവെൽസ് ഇന്ത്യ ഒരു പ്രമുഖ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് (FMEG) കമ്പനിയും ശക്തമായ ആഗോള സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു പ്രധാന വൈദ്യുതി വിതരണ ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കളുമാണ്.

X
Top