കേരളം 2,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കുന്നുപയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തി, വിലകയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവപ്പും തടയുക ലക്ഷ്യംഡോളറിനെതിരെ നേരിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് രൂപഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ പുനരുപയോഗം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതകള്‍എംപിസി മീറ്റിംഗ്: നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍

ഫോർസ് മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന 28 ശതമാനം ഉയർന്നു

ഡൽഹി: 2022 ജൂണിൽ 28.4% വർദ്ധനവോടെ 1,928 യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന നടത്തി ഫോഴ്‌സ് മോട്ടോഴ്‌സ്. 2021 ജൂണിൽ കമ്പനി വിറ്റത് 1,501 യൂണിറ്റുകളാണ്. അതേപോലെ, 2022 മെയ് മാസവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞ മാസം 12.8% ഉയർന്നു. 2022 ജൂണിൽ കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പാദനം 2,237 യൂണിറ്റായിരുന്നു, 2021 ജൂണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച 1,757 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇത് 27.3% വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെയും യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ്. ഇത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഘടകങ്ങൾ, അഗ്രഗേറ്റുകൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപകൽപ്പന, വികസനം, നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ കമ്പനിക്ക് 42.77 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റ നഷ്ടമായിരുന്നു. 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ഇത് 53.67 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ബിഎസ്ഇയിൽ ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഓഹരികൾ 0.63 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,013.45 രൂപയിലെത്തി. 

X
Top