ജിഎസ്ടി ഇളവു നിഷേധം: പരാതിക്കു പുതിയ സംവിധാനവുമായി കേന്ദ്രംസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 17,000 കോടി ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം; കേരളത്തിന് 773 കോടി ലഭിക്കുംകേന്ദ്ര നികുതിവരുമാനം ലക്ഷ്യം മറികടന്നേക്കുംരാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് താഴേക്ക്ബജറ്റ് കമ്മി കുറഞ്ഞത് 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് താഴ്ത്താന്‍ കേന്ദ്രം

ജെപിഎഫ്എൽ ഫിലിംസിലെ ഓഹരി വാങ്ങൽ; ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡിന് സിസിഐയുടെ അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി: കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ഫോർട്ടീൻ ലിമിറ്റഡിലൂടെ ജെ.പി.എഫ്.എൽ ഫിലിംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിന് ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റിന് ഇന്ത്യയുടെ കോംപറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ അംഗീകാരം നൽകി. മാർച്ചിൽ, ജെപിഎഫ്എൽ അതിന്റെ പാക്കേജിംഗ് ഫിലിം ബിസിനസിലെ 25 ശതമാനം ഓഹരി വിൽക്കാൻ ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റുമായി ഒരു കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ഈ കരാറിനാണ് ഇപ്പോൾ സിസിഐയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചത്. ഈ നിർദിഷ്ട കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകിയ വിവരം പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചത്.
ഇടപാടിന്റെ ഫലമായി ജെപിഎഫ്എൽ പാക്കേജിംഗ് ഫിലിം ബിസിനസ്സ് ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡിന്റെ പൂർണ്ണമായും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സബ്‌സിഡിയറിയായി മാറും. കൂടാതെ ഈ കമ്പനിയിൽ ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി കൈവശം വയ്ക്കും. 8,000 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നിക്ഷേപം ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡിന്റെ പ്രത്യേക നിക്ഷേപ പരിപാടിയിലൂടെയും അതിന്റെ സ്ഥാപന പങ്കാളികളായ ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ്, ജിൻഡാൽ പോളി ഫിലിംസ് എന്നിവയിലൂടെയും നടപ്പിലാക്കും. മെറ്റലൈസ് ചെയ്തതും പൂശിയതുമായ ഫിലിമുകളും ടിയർ ടേപ്പ്, സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഫോയിൽ, സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്, മറ്റ് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ജിൻഡാൽ പോളി ഫിലിംസ് ലിമിറ്റഡ്.

X
Top