4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതിഎണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നുക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി 21 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍സർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതിയിൽ വമ്പന്മാർ ഭാഗമായേക്കുംസംരംഭകരായി സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സന്തോഷം: മുഖ്യമന്ത്രി

പ്രീമിയർ എനർജി ഗ്രൂപ്പുമായി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ച് അസൂർ പവർ

ഡൽഹി: പ്രീമിയർ എനർജി ഗ്രൂപ്പുമായി ഒരു മൊഡ്യൂൾ സപ്ലൈ കരാർ ഒപ്പിട്ട് അസുർ പവർ ഗ്ലോബൽ ലിമിറ്റഡ്. ഈ തന്ത്രപരമായ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രീമിയർ അടുത്ത നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2.4 GW സോളാർ സെല്ലുകളും സോളാർ മൊഡ്യൂളുകളും വിതരണം ചെയ്യും. ഈ ഓർഡറിന് ഏകദേശം 4,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ മൂല്യമുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, പ്രീമിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ 100 ​​കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ അസുർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അതിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെയും നിർബന്ധിതമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാവുന്ന കടപ്പത്രങ്ങളുടെയും സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനായി ₹45.5 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

പ്രീമിയർ എനർജീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ 1 GW സെല്ലും മൊഡ്യൂൾ നിർമ്മാണ സൗകര്യവും സ്ഥാപിക്കും. ഈ സൗകര്യത്തിന് 1,000-ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നേരിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാനും 2,000-ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനുബന്ധ വ്യവസായത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. 750 മെഗാവാട്ട് സോളാർ സെല്ലുകളും 1,250 മെഗാവാട്ട് സോളാർ മൊഡ്യൂളുകളും ഉൾപ്പെടെ പ്രീമിയർ ഗ്രൂപ്പിന് ഹൈദരാബാദിൽ അത്യാധുനിക നിർമ്മാണ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്.

മുൻനിര കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രീകൃത വളർച്ചാ പിഇ ഫണ്ടുകളിലൊന്നായ ജിഇഎഫ് ക്യാപിറ്റൽ പാർട്‌ണേഴ്‌സിൽ നിന്ന് പ്രീമിയർ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തിടെ 25.8 ദശലക്ഷം ഡോളർ സമാഹരിച്ചിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് നിലവിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണ സൗകര്യങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ വിപുലീകരണത്തോടെ കമ്പനിക്ക് 2 GW സെല്ലുകളുടെയും 2 GW മൊഡ്യൂളുകളുടെയും പ്രവർത്തന ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും.

X
Top