ECONOMY

തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

Newage News

04 May 2021

തിരുവനന്തപുരം: ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായിരിക്കും പുതിയ സര്ക്കാര് മുന്ഗണന നല്കുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. പുതിയ സര്ക്കാരിന്റെ മുന്ഗണന എന്തിനായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോവിഡിനെ നമ്മള് എല്ലാവരും കൂടി പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും കൂടി അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മീറ്റ് ദ പ്രസില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇവയിലൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും സര്ക്കാര് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഇനിയും കാണിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അടുത്ത സര്ക്കാര് എന്താണ് പ്രധാനമായി ചെയ്യാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയില് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതില് തന്നെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നാടിന്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളായിരിക്കും നടത്തുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ധാരാളം തൊഴില് അവസരങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നത് നമ്മുടെ യുവത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. അതിന് ഉതകുന്ന വിവിധ പദ്ധതികള് സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറപ്പാണ് എല്.ഡി.എഫിന്റെ പ്രകടന പത്രിക നല്കിയിട്ടുള്ളത്. അത്തരം കാര്യങ്ങള്ക്ക് തന്നെയാണ് എല്.ഡി.എഫ്. സര്ക്കാര് മുന്ഗണന നല്കുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

BIG BREAKING: മറൈൻഡ്രൈവിൽ അബാദ്, ഡിഡി, പുർവ, പ്രെസ്‌റ്റീജ്... തേവരയിൽ ചക്കൊളാസ്, മേത്തർ, സ്‌കൈലൈൻ... KCZMAയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ കൊച്ചിയിലെ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ; മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസ് വിധി സംസ്ഥാനത്ത് റിയാൽറ്റി മേഖലയുടെ അടിവേരിളക്കുമെന്ന ഭീതി ശക്തം
ചികിത്സാരീതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടു, ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി; രാജ്യത്ത് കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിവർഷമുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച രണ്ടക്കത്തിൽത്തന്നെ, കാൻസറിനെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുന്നവർ കുറവെന്നും റിപ്പോർട്ട്
വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കി ക്രൂയിസ് ടൂറിസം; കേരളത്തിലേക്ക് ഈ സീസണില്‍ എത്തിയത് 26 ആഡംബര കപ്പലുകളും 35000ല്‍ ഏറെ സ‌ഞ്ചാരികളും, കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ